Nasza Oferta

picture
Ubezpieczenia dla firm:

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Każda firma wymaga ubezpieczenia swojego majątku w taki sposób, który zapewni mu z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej odszkodowanie w przypadku powstania szkody. Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody te mogą dotknąć każdej ze stron występujących w obrocie gospodarczym. Mogą mieć charakter zarówno osobowy, jak i  rzeczowy. Finansowe skutki takich zdarzeń mogą oznaczać dla firmy ogromne koszty, często znacznie większe niż straty spowodowane klasycznymi zdarzeniami losowymi. W związku z tym posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezbędnym elementem zapewniającym finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

 

Ubezpieczenia dla Klientów Indywidualnych

Posiadają Państwo mieszkanie, samochód lub zastanawiają się jak spokojnie wyjechać na wakacje, nie martwiąc się o pozostawiony majątek?

Ubezpieczenia mienia są dedykowane zarówno klientom indywidualnym jak i  instytucjonalnym. Gwarantują wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, czy też kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne są w stanie zaproponować właścicielowi pojazdu kilkanaście opcji, dzięki którym ma szansę otrzymać dodatkowe zniżki i w rezultacie otrzymuje najatrakcyjniejszą ofertę. Indywidualne ubezpieczenia gwarantują ochronę naszego mienia.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami ewentualnych szkód wyrządzonych przez kierującego ubezpieczonym pojazdem innymi uczestnikom ruchu w wyniku kolizji, potrącenia, wypadku.

Ubezpieczenie Auto Casco zapewnia  finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy.

Ubezpieczenie Assistance jest gwarantem kontynuacji podróży w razie kolizji, wypadku, awarii technicznej, kradzieży całego pojazdu bądź jego części składowych.

Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, powstałe  w związku z ruchem Twojego pojazdu.

 

Ubezpieczenia życiowe

Grupowe ubezpieczenia na życie zostały stworzone z myślą o firmach i ich pracownikach. Ubezpieczenie na życie podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych. Dzięki temu Pracodawca zyskuje pomoc w tworzeniu stabilnej i lojalnej kadry pracowniczej. Podnosi to atrakcyjność Pracodawcy na rynku pracy i zapobiega fluktuacji kadr.

Kontakt z Nami

BALTICUM Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Tel./fax.: 58 765 19 61