O firmie

picture

Balticum Biuro Usług Brokerskich oferuje usługi w zakresie:

 

Doradztwa ubezpieczeniowego:

 -ocena aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej w firmie
-analiza rzeczywistych zagrożeń i potrzeb firmy w związku z prowadzoną działalnością
-konstruowanie indywidualnych programów ubezpieczeniowych
-ustalanie sum ubezpieczenia
-określanie działań prewencyjnych
-prezentacja warunków oraz możliwości zawarcia poszczególnych umów ubezpieczenia
-systematyczny monitoring działalności klientów pod kątem ponoszonego ryzyka i odpowiedzialności z tego wynikającej.

 

Pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia:

-negocjacja stawek
-porównanie i rekomendacja negocjowanych ofert
-wskazanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia i przyszłego ubezpieczyciela
-doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia.

Likwidacji szkód:

-pomoc w procesie likwidacji szkód (zgłoszenie szkody, monitorowanie procesu likwidacji)
-formułowanie odwołań i dochodzenie roszczeń w imieniu Klientów

Kontroli portfela ubezpieczeniowego:

-sprawowanie pieczy nad wszystkimi polisami firmy (przypominanie o wznowieniach i terminach płatności, monitorowanie składek i ich zwrotów)
-informowanie o zmianach dotyczących przedmiotu lub warunków ubezpieczenia
-stały kontakt pomiędzy Klientem a ubezpieczycielem w trakcie trwania umowy.

 

Balticum Sp. z o.o. działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego numer 1777/11.
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000394132..
.

Kontakt z Nami

BALTICUM Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Tel./fax.: 58 765 19 61